Wielki Przekręt Świątecznej Pomocy


Znalazłem dowody na to, że końcowym podwykonawcą Złotego Melona jest Mrówka Cała, firma Owsiaka. WOŚP zleca organizację Finału i Woostock Złotemu Melonowi, a Złoty Melon Mrówce Całej.

Artykuł opublikowany na naszym blogu:
http://acontrario.nowyekran.pl/post/471 … -orkiestry

 

Wielka Kasa Świątecznej Orkiestry
Przyglądamy się chłodnym okiem finansom WOŚP.

Dwie najbardziej drażliwe kwestie dotyczące działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie licząc zaangażowania politycznego w promowanie „autorytetów” środowiska Gazety Wyborczej, to organizacja Przystanku Woodstock oraz „ile Jurek Owsiak zarabia na WOŚP?”. Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

WOODSTOCK

Krytycy WOŚP za każdym razem, gdy rozpoczynają się zbiórki, podnoszą kwestię finansowania ze środków Fundacji festiwalu open-air „Przystanek Woodstock”. Jurek Owsiak odpowiada w ten sam sposób: Woodstock finansowany jest z odsetek od zgromadzonych środków, (dodatkowo z wpłat sponsorów oraz sprzedaży koncesji ma stoiska itp.).

Wbrew temu co głosi konserwatywna publiczność, [festiwal] nie jest finansowany ze środków zebranych na rzecz WOŚP, lecz jedynie z odsetek, które naliczane są na kontach bankowych fundacji. [1]

W TOK FM: ” – Nie jest tak, że z pieniędzy które ktoś wrzuca do skarbonki organizujmy Przystanek. Ale odsetki możemy wydać na to, na co chcemy.Jak to się komuś nie podoba, to może nie wrzucać następnym razem” [2]

Pieniądze, dzięki którym organizowany jest Przystanek Woodstock, pozyskiwane są dzięki sponsorom i środkom uzyskanym w ciągu całego roku. Oznacza to, że środki zbierane w ramach styczniowej kwesty są w całości przeznaczane na realizację tematu Finału, czyli zakup sprzętu medycznego. [3]

Inaczej mówiąc: nie ma nic nagannego w wydawaniu odsetek od zebranych środków na chore dzieci na festiwal muzyczny. Jak wygląda prawda? Odrobinę inaczej:

Prawdą jest, że ani jedna złotówka ze zbiórek nie idzie na Woodstock (ale też nie każda złotówka wrzucona do puszki trafia na zakup sprzętu), natomiast nie jest prawdą to, że Woodstock finansowany jest z odsetek.
Wystarczy zajrzeć do dowolnego sprawozdania finansowego WOŚP by przekonać się, że Przystanek nie jest finansowany z odsetek bankowych:

– organizacja Przystanku Woodstock stanowi koszt statutowy Fundacji, umiejscowiona jest w Kosztach realizacji zadań statutowych i pożytku publicznego w kategorii : wydatki na działalność propagatorską i informacyjną

– wydatki statutowe finansowane są z przychodów z działalności statutowej (wpłaty gotówkowe, darowizny celowe, 1 % podatku, dary rzeczowe)

– suma przychodów finansowych z tytułu odsetek jest znacząco niższa od wydatków na Woodstock, np. w 2007 roku koszty organizacji PW wyniosły 2,2 mln zł, wpływy z odsetek 0,45 mln zł

– w sprawozdaniu za 2010 r. po raz pierwszy nie wykazano dokładnego kosztu organizacji PW, podano jedynie sumę kategorii działalności propagatorskiej obejmującej PW oraz organizację Finału

– celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

W świetle dokumentów finansowych Przystanek Woodstock nie jest więc imprezą muzyczną, ale… „działaniem propagatorskim na rzecz promocji zdrowia”. W ten sposób można organizować cokolwiek i podpinać pod dowolne cele statutowe, świadczy o tym wyjątkowo mętny sposób wyjaśniania medycznego charakteru Woodstocku, wpisywany co roku do sprawozdania finansowego:

W ramach działalności promocyjnej, propagandowej i wychowawczej w roku 2010 odbył się koncert: Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą a także szereg cyklicznych szkoleń młodzieży dotyczących nauki udzielania pierwszej pomocy. Koncerty organizowane przez Fundację są dopełnieniem zbiórki w ramach tzw. Wielkiego Finału. Są formą podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Finału. To również jedna z form propagowanych przez Fundację haseł: „stop przemocy”, „stop narkotykom”, z których powstał pomysł przygotowania młodych osób do udzielania pierwszej pomocy, do propagowania takich zachowań, które mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Inaczej mówiąc: Przystanek Woodstock to propagowanie ochrony zdrowia i życia ludzkiego!

Zapewne dlatego zaprasza się takich luminarzy świata medycznego jak Marek Belka, Leszek Balcerowicz czy Lech Wałęsa.

FINANSE WOŚP

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej finansom Wielkiej Orkiestry. Wzięliśmy pod lupę sprawozdania finansowe za lata 2006-2010:

W okresie tym przychody z tytułu działalności statutowej wyniosły 224 mln zł w tym 177 mln w ramach zbiórek finałowych.

Przychody finansowe (odsetki plus niewielkie dywidendy) wyniosły 5,8 mln zł.

Koszty finansowe: ok. 6 ,7 mln zł – są to głównie straty na jednostkach funduszy inwestycyjnych oraz różnice kursowe na lokatach w walutach obcych (część przychodów ulokowano na rachunkach w euro i dolarach wtedy gdy złotówka była wyjątkowo słaba)

Saldo przychodów i kosztów to -0,8 mln zł. W okresie ostatnich 5 lat na operacjach finansowych stracono więc prawie milion złotych.

Koszty administracyjne WOŚP w tym okresie to 12,2 mln zł, z czego 1/3 to wypłaty pracowników i jednego członka zarządu.

Koszty organizacji finałów – 9,1 mln zł

Koszty Przystanku Woodstock – 11,3 mln zł (a więc ponad dwa razy więcej od przychodów z odsetek w kwocie 5,8 mln zł)

Środki na lokatach w 2009 i 2010 r.: 32 mln złotych, pracujące na odsetki…

Skumulowane dochody WOŚP za lata 2006-2010 to 24 mln zł. Tyle środków nie zostało wydanych na nic.

Wydatki na sprzęt dla szpitali to 136 mln zł,działalność szkoleniowa i programy medyczne 31 mln zł.

Ogółem na wydatki administracyjno – promocyjne wydano 33 mln zł tj.15 % wpływów.

Analizując sprawozdania finansowe można „przyjąć”, że WOŚP środki zbierane podczas finału przeznacza na cele medyczne, natomiast pozostałe środki (wpłaty od sponsorów, 1% podatku) przeznacza się na wydatki administracyjne i Przystanek Pierwszej Pomocy Woodstock, gdzie grają głównie zespoły NZOZ i NFZ.

Można zadać również pytanie, skoro organizacja Finału to koszt głównie ponoszony przez lokalnych sponsorów i samorządy, firmy komunalne, plus TVP, to na co wydawane jest ten milion, dwa rocznie?

 

ILE Z TEGO MA OWSIAK?

Filip Frydrykiewicz w artykule „Rozliczenie Owsiaka” (Rz. 3.03.2000) pisał: „Jerzy Owsiak podkreśla, że pracuje w Orkiestrze społecznie. Nie otrzymuje za to wynagrodzenia ani jawnego, ani ukrytego w jakichkolwiek nagrodach czy przywilejach. Utrzymuje się z rodziną z pracy w firmie żony „Mrówka cała”, która produkuje programy dla telewizji, w tym autorski program Owsiaka „Kręcioła”. Firma nie ma żadnych związków finansowych z fundacją, nie jest także tak, że fundacja zamawia w „Mrówce” jakieś produkcje i za to jej płaci”

Tak, to prawda. Fundacja niczego nie zamawia w firmie Owsiaka Mrówka Cała. Od tego jest… spółka Złoty Melon wydzielona z WOŚP i dofinansowana kwotą 1,5 mln zł ze środków WOŚP. Prezesem Złotego Melona jest … Jerzy Owsiak.

Firma Złoty Melon:
– prowadzi sprzedaż internetową produktów z logo Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z której dochód w całości przekazywany jest na realizację celów statutowych WOŚP;
-zajmuje się organizacją imprez – w tym jednego z większych plenerowych festiwali, jakie odbywają się w Europie – Przystanku Woodstock; [4]

A teraz pytanie za 100 pkt. Czy Złoty Melon zamawia obsługę Woodstocku w firmie żony Owsiaka, Mrówce Całej? W internecie trudno znaleźć informacje na ten temat, ale wystarczy przejrzeć ogólnodostępne CV pracowników Mrówki by dowiedzieć się czym się zajmują:

1) Pani Patrycja:
Mrówka Cała, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
– stanowisko: Wspólpraca produkcyjna
– opis: udział przy realizowaniu imprezy WOŚP – digitalizacja – przygotowanie materiałów do promocji
Mrówka Cała, Przystanek Woodstock
– stanowisko: współpraca producencka
– opis:- koordynacja produkcji – rejestracja koncertów– digitalizacja [5]

Pani Katarzyna: [6]
Firma: „Mrówka Cała” (od 2007-08 do 2007-09)
Stanowisko: Współpraca producencka, dziennikarz
Obowiązki: WOODSTOCK 2007, koordynacja produkcji studia telewizyjnego
Firma: OTV (od 2007-05 do 2008-03) (Owsiak TV)
Stanowisko: Kierownik Produkcji
Obowiązki: tworzenie konceptu programów „Ratujemy Uczymy Ratować” oraz „Kręcioła”

Pan Marcin [7]
Firma: P.P.P. TV Mrówka Cała, Owsiak TV (od 2007-07)
Stanowisko: montażysta, operator kamery
Obowiązki: montaż programów telewizyjnych: Kim Jestem, Finał z głową, Off Road, Jarocin ’87, Podróże z Jurkiem, Wywiad z muzą, Extremalnie i sportowo.
Firma: P.P.P.TV Mrówka Cała (od 1997-02 do 1998-10)
Stanowisko: Kierownik produkcji, asystent montażu, asystent i operator kamery
Obowiązki: programy telewizyjne: „Kręcioła”, „Bezpieczne Wakacje”, 3 kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dwie edycje festiwalu „Przystanek Woodstock” Żary, współpraca z wieloma telewizjami kablowymi w całym kraju
Firma: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (od 1994-10 do 1998-10)
Stanowisko: asystent ds telewizyjnych

Jak widać na powyższych przykładach pracownicy Mrówki Całej zaangażowani są w obsługę WOŚP, Przystanku Woodstock, ponadto Mrówka Cała przygotowuje płyty z Przystanku Woodstock, dla przykładu – zespół Hunter. [8]

Podsumujmy:
Prawdą jest, że WOŚP nie zleca niczego firmie małżeństwa Owsiaków. Nie jest jednak prawdą, że Mrówkę Całą nie łączą żadne związki z Orkiestrą i Woodstockiem. Od tego są pośrednicy: Złoty Melon TVP i in ne firmy.

Schemat „zarabiania” na Orkiestrze wygląda następująco:

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Prezes Jerzy Owsiak, Członek Zarządu i etatowy kierownik biura Lidia Niedźwiecka – Owsiak)
– koszty organizacji Finału i Przystanku Woodstock
Złoty Melon Sp z o.o. (Prezes: Jerzy Owsiak, spółka wydzielona z WOŚP do celów gospodarczych)
-organizacja przystanku Woodstock, przygotowanie materiałów telewizyjnych
– produkcja płyt muzycznych z Woodstock
Przedsiębiorstwo PPTV Mrówka Cała (Właściciel: Lidia Niedźwiecka – Owsiak, Jerzy Owsiak – pracownik), Owsiak TV (właściciel: ITI)
– podwykonawca Złotego Melona, obsługa telewizyjna Przystanku Woodstock i Finałów

Koło się zamyka. „Nic na tym nie zarabiam”. To prawda.

Jedyną osobą, która na tym zarabia jest twoja żona, Jurku.

Volt

[1] http://www.festiwal-woodstock.e-kultura … rotce.html
[2] http://www.konto-internetowe.tv/19-fina … y-pochwala
[3] http://wosp.org.pl/woodstock
[4] http://www.zlotymelon.com.pl/o_nas
[5] http://www.szybkopraca.pl/index.php?nav … d=36385740
[6] http://www.goldenline.pl/katarzyna-rup3
[7] http://www.goldenline.pl/marcin-szalinski
[8] http://www.hunter.art.pl/index.php?opti … view&id=47

 

Źródło: Voltar, A contrario

Reklamy

12 Komentarzy

 1. Ktoś musi zarobić, a/zazdrościsz/?????

  1. Nie chodzi o zazdrość. Przykro jest tylko patrzeć, jak przelatują przez największą w Polsce fundację fundusze, które ludzie z serca dają potrzebującym. WOŚP – największa i najmniej wydajna z fundacji charytatywnych. Jeśli chcesz komuś pomóc, wyjmij z portfela dychę i daj potrzebującemu – jego konto zwiększy się o 10 zł. Wrzucając dla Owsiaka do tego samego potrzebującego trafi 4 zł, a resztę schowają do kieszeni. Tak to wygląda w uproszczeniu. Uważasz, że to ma sens?

 2. PIS GÓRĄ !!!!

  1. Ciekawe, co do tego jeszcze ma PIS? 😉

 3. Nawet jeśli ta kasa w części idzie na Przystanek Woodstock to ja nie mam nic przeciwko, to ogromny festiwal, gdzie człowiek dobrze się czuje, są setki wolontariuszy, którzy chcą tam byći ogólnie robi wiele dobrego dla młodego pokolenia.
  choć nie widzę powodu, żeby wierzyć bezgranicznie w to co tu napisane,, raczej powinien przedstawić to specjalista od finansów z całością danych, które zebrał.
  Pozdrawiam.

 4. To nie jest tak że Owsiak i jego banda to zło wcielone, złodzieje i marnotrawcy. Chodzi tylko o to żeby podczas wielkiego finału było jasno powiedziane: część zebranych składek idzie na pomoc, część na imprezy, część na wypłaty dla owsiaka. Dzięki temu ludzie którzy chcą naprawdę pomóc przeznaczą swoja pieniądze do organizacji które lepiej je wykorzystują, a osoby dla których ważniejsza jest lewicowa impreza – na owsiaka. To przecież proste!

  1. O to mi właśnie chodzi – żeby jasno była podana informacja, gdzie i na co wydawana jest każda złotówka. Fundacja charytatywna powinna być na wskroś transparentna. Przy Owsiaku i jego żonie pojawia się masa wątpliwości. Tak nie powinno być.

 5. z chęcią bym poczytał jak ktoś analizuje kościelne sprawozdania finansowe.

 6. mój drogi autorze, misiu złoty, skąd te informacje że pod sformułowaniem „wydatki na działalność propagatorską i informacyjną” kryje sie zły „lewacki” festiwal PW? oto niestety wiem skąd masz te informacje…zapewne zmalałeś je w głębiach swojej podejrzliwości i nienawiści 🙂 niestety nie jest tak jak mówisz gdyż kryją sie pod niem wydatki na działania edukacyjne realizowane w ramach stałych programów dokształcania wośp np w podstawówkach gimnazjach etc.przykro mi ale twój jakże zręcznie napisany wywód nie jest osadzony w rzeczywistości, co do komentarzy ze największa i najmniej wydajna fundacja to niestety nie największa za to jedna z najbardziej wydajnych w kraju ~92%, zapraszam na stronę caritas polska do sprawozdania finansowego, tom to nieciekawie wygląda, będziecie się mieli na co poooburzać

 7. Sami zróbcie podobną imprezę i wtedy rozdzielajcie na co ma iśc kasa! Zazdrośnicy 🙂

 8. Owsiak to złodziej i Polska świnia.

 9. To takie Owsiakowskie AmberGold. Owsiak jest święty i czysty bo wszystkie pieniądze idą do żonki. Ha Ha Ha

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: