Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość


Niewiele jest osób na świecie, które mają wgląd w projektowanie nowego, globalnego systemu, znanego również pod nazwą Nowego Porządku Świata. Niewiele jest takich osób, a już na pewno istnieje jedynie garstka, której pozwala się na opublikowanie tego Planu. Jednym z techników wyłaniającego się nowego świata, jeśli użyć nomenklatury “Nowego wspaniałego świata” Huxleya jest z pewnością Jacques Attali (który w hierarchii techników stoi na równi z H. Kissingerem). W swojej książce “A brief history of the future” (2006) opisuje dokąd zmierzamy, przedstawia wcześniejsze formy systemu, obecny system i dwie kolejne formy, które przekształcą obraz naszego świata ustanawiając utopijny Nowy Porządek Świata gdzieś pomiędzy latami 2025 a 2050.

Obecny kryzys ekonomiczny, a co za tym idzie perturbacje polityczne, społeczne i co niedługo będzie widoczne, wszechogarniająca bieda nie są dziełem przypadku czy też czyjegoś przeoczenia. Ten kryzys został sprowadzony na nasz system ekonomiczny jako narzędzie transformacji ś wiata w nowy system, jak to pisze Attali w kolejną formę ładu handlowego. Dojście do nowego porządku świata będzie zawierało w sobie dwa główne elementy. Pierwszy to obecny kryzys, który będzie najprawdopodobniej trwał przez dekadę, który będzie realizacją polityki Klubu Rzymskiego zakładającego stworzenie scenariuszy wojny, kryzysu, katastrofy dla kontroli społecznej i transformacji ś wiata zachodniego oraz powołania Rządu Światowego. Drugi będzie przejściem od systemu Rządu Światowego do tego co Attali określa jako nastanie ery hiperdemokracji.

Tłumacząc pracę Attaliego nie staramy się stworzyć pełnego obrazu transformacji do nowego ładu światowego, ale jedynie przedstawić najbardziej istotne elementy, które będą pojawiały się przez najbliższe 2-3 dekady, doprowadzając do kulminacji procesu około roku 2050. Daty w tym opracowaniu mają również charakter płynny i raczej zaznaczają generalny rozwój zjawisk w kontekście czasu niż konkretne terminy. We wstępie autor przedstawia rozgraniczenie pomiędzy trzema formami rządów (religijną, wojskową i handlową), z których obecna handlowa forma jest kontynuacją długiej historii centrów/rdzeni dominujących przez ostatnie stulecia. Ta handlowa forma dąży do ustanowienia nowego ładu światowego na zgliszczach obecnego, pożerając po drodze państwa narodowe i jego mieszkańców. Autor w swojej książce schizofrenicznie podkreśla, iż cały ten proces transformacji jest niejako naturalny oraz opisuje zaplanowane mechanizmy i zasady niezbędne do jego przeprowadzenia. We wstępie znajdziemy bardzo dużo analogii/lekcji z historii, które już się pojawiły lub za chwile się pojawią w naszych czasach. Te analogie pozwalają nam zrozumieć dlaczego Ameryka upada, tracąc na znaczeniu w wymiarze globalnym. Wstęp: XIII: “Ten postępujący, ewolucyjny proces oznacza, że pieniądze, finalnie pozbędą się wszystkiego co im zagraża – również państw narodowych (i tu Stany Zjednoczone Ameryki nie będą wyjątkiem)- które powoli zostaną poddane procesowi demontażu. Jak tylko rynek stanie się jedynym, uniwersalnie akceptowanym prawem, będzie ewoluować w coś co nazywam super-imperium, tworem którego struktury pozostaną nieuchwytne, ale którego zasięg będzie globalny. […]

Wreszcie, jeśli globalizacja będzie mogła być skonsolidowana raczej niż odrzucona, jeżeli rynek będzie mógł się utrzymać w ryzach nie będąc zniesionym, jeśli demokracja rozprzestrzeni się na całej planecie pozostając dostępną dla wszystkich, jeśli imperialna dominacja świata będzie mogła być doprowadzona do końca, to wszechświat nieskończonych możliwości będzie w zasięgu ręki; era wolność, odpowiedzialność, godność, transcendencji, szacunku dla innych i altruizmu. Będę nazywał ją erą hiperdemokracji. Będzie to punkt kulminacyjny w tworzeniu demokratycznego rządu światowego i zbioru lokalnych i regionalnych instytucji władzy. […]

Raz za razem każde z trzech dominujących sił (religijna, wojskowa i handlowa) kontroluje bogactwa. Można więc opowiedzieć historię ludzkości jako sukcesję trzech wielkich politycznych ładów: rytualnego, w którym władza jest zasadniczo religijna; imperialnego, w którym władza jest przede wszystkim wojskowa; i handlowego, w którym najważniejsza grupa to ta, która kontroluje gospodarkę. Ideał pierwszej grupy jest teologiczny, drugiej terytorialny, natomiast trzeciej indywidualistyczny. W każdym z tych ładów, społeczeństwo pozostaje stabilne tak długo, jak dominująca grupa kontroluje dystrybucję bogactw. W rytualnym, majątek opłaca ofiary; w imperialnym porządku, finansuje budowę monumentów, w handlowym idzie na produkcyjne inwestycje. We wszystkich trzech, obrona władzy wykonawczej jest priorytetem. Kontrola majątku przez dominującą grupę jest zagrożona przez wojny, klęski żywiołowe, zewnętrzne opłaty/podatki i i konkurencję. Aby utrzymać swoją pozycję władzy, dominującą grupą zmierza do wdrożenia technicznych usprawnień dla własnych korzyści, aby wykorzystać słabych, lub rozszerzyć przestrzeń nad którą dominuje. Jeśli taka polityka zawiedzie, to inna dominującą grupa zajmuje jej miejsce. Wtedy, gdy nawet legitymizacja jego władzy jest kwestionowana, nowy porządek jest ustanowiony z nowymi siłami, wiedzą, nowymi sposobami wydatkowania swoich nadwyżek, nowymi, geopolitycznymi stosunkami władzy. Raz za razem władca staje się niewolnikiem, żołnierz zastępuje księdza, kupiec zastępuje żołnierza.”

14. “Imperium rodzi się, gdy przejmuje kontrolę nad handlem lub nadwyżką rolną, co pozwala na obronę i na atakowanie innego imperium. Imperium upada kiedy już nie akumuluje dość nadwyżki aby zapewnić kontrolę nad strategicznymi drogami.” 36. “Forma handlowa trwa tak długo, jak jej rdzeń/ centrum może zgromadzić wystarczająco dużo bogactwa by panować zarówno nad okolicą jak i peryferiami. Traci impet i upada, gdy centrum musi poświęcać zbyt wiele zasobów dla utrzymania pokoju wewnętrznego lub ochrony przed jednym lub kilkoma wrogami.” 37. “Do naszych czasów, ład handlowy przeszedł przez dziewięć kolejnych form. Przekonamy się, ż e mogą być one oznaczone nazwą centralnego miasta (Brugia, Wenecja, Antwerpia, Genua, Amsterdam, Londyn, Boston, Nowy Jork, Los Angeles (Kalifornia)). Forma za formą, każde z centrów (zbankrutowało przez jego wydatki) oddając miejsce rywalowi. Generalnie, rywal ten nie jest jednym z jej napastników. Jest to kolejna siła, rozwijająca się podczas walk prowadzonych przez centrum, inaugurująca inną kulturę i inny dynamiczny wzrost, koncentrująca się wokół innej innowacyjnej klasy, nowych wolności, nowych źródeł nadwyżek, wokół nowej energii i technologii informacyjnej, potrafiącą zastąpić stare usługi przez nowe produkowane masowo produkty. […] Przez dziwną ironię, to [obecne] odchylenie od ładu imperialnego w kierunku handlowego zawiera w sobie powrót chłopa i podróżnika do nomadycznego/koczowniczego trybu życia. Dlatego znaczenie długiej historii nomadycznego życia (będącego fundamentem ludzkiej kultury), która na nowo pojawiła się w naszej epoce, będzie jeszcze bardziej obecne w naszej przyszłości.

54. “Ponieważ żaden port nie może stać się rdzeniem/centrum bez kontrolowania rolnictwa i przemysłu, przyległe strefy Genui (które wykraczają daleko poza bajecznie bogatą Toskanię) stało się wielkim przemysłowym, centrum produkcji wełny i metalurgii.” 68. “Podobnie jak jego pięciu poprzedników, ta szósta forma [londyńska] ładu handlowego przekształciła nowe usługi w produkty przemysłowe a chłopów w nowych, słabo opłacanych najemnych pracowników. Koncentruje ona coraz więcej bogactwa w coraz mniejszej ilości rąk, dostarczając większe swobody dla konsumentów i obywateli, oraz nakłada dalszą alienację na pracowników.” 49. “Lekcja na przyszłość: ściśle powiązane, finanse i ubezpieczenia stanowią istotny wymiar władzy handlowej.” 60. “Lekcja na przyszłość: to może wydawać się odwieczną prawdą, że żadne imperium nie może trwać wiecznie.” 65. “Lekcja na przyszłość: niedobór zmusza człowieka do poszukiwania większego bogactwa. Niedobory są błogosławieństwem dla ambitnych. Nie ma znaczenia, kto wymyśla technologię, ważne jest, aby być usytuowanym, kulturowo i politycznie, aby ją wdrożyć.

69. “Lekcja na przyszłość: autorytarne państwo tworzy rynek, co z kolei tworzy demokrację.” 70. “Lekcja na przyszłość: po raz kolejny, załamanie na dominującym rynku finansowym jest sygnałem upadku rdzenia/centrum.” 76. “Jeszcze inna lekcja z historii: W każdej wojnie zwycięzcą jest ten, kto jej nie prowadzi, w każdym razie, kto nie walczy na jego własnym terytorium.” 81. “W 1947 roku, bateria elektryczna i tranzystor (dwa kluczowe wynalazki) umożliwiają by radio i odtwarzacze płyt stały się przenośnymi. Jest to poważna rewolucja, gdyż pozwala młodym tańczyć poza salami balowymi, tym samym pozostawiając ich poza kontrolą rodzicielską- wyzwalając seksualność, otwierając ich na wszelkiego rodzaju muzykę, od jazzu do rocka, a tym samym zapowiadając wejście młodzieży do świata konsumpcji, pożądania i buntu. Lekcja na przyszłość: połączenie pomiędzy technologią i seksualnością wzmacnia całą dynamikę ładu handlowego.” 84. “Ekonomiczne i geopolityczne centrum świata kontynuuje swój marsz w kierunku zachodnim. Wychodząc z Chin pięć tysięcy lat temu, aby pojawić się w Mezopotamii, a następnie w krajach śródziemnomorskich i Morza Północnego, potem poprzez Atlantyk, obecnie raz jeszcze znajduje się na wybrzeżu Pacyfiku.” Atali pisze w swojej książce, iż obecna 9 forma handlowa z rdzeniem w Los Angeles dobiega końca, przekształcając się w tzw. Superimperium.

Elity zdając sobie z tego sprawę, zaaranżowały przez ostatnie 4 dekady obecną sytuację geopolityczną i ekonomiczną w taki sposób aby przejście z jednej formy ładu handlowego w drugi mogło mieć miejsce. Aby tego dokonać, jak się możemy przekonać, niezbędnym było zbudowanie Chin i Indii jako główne centra produkcji oraz obecnie niezbędnym jest zniszczenie Europy i USA aby przenieść nowy ład handlowy w rejon Pacyfiku i oddać pole państwom BRICK. Proces ten już trwa i będzie się pogłębiał przez najbliższe 2 dekady. Europa i USA. 109. “W ciągu tych dwóch następnych dekad, Unia Europejska prawdopodobnie nie będzie niczym więcej niż zwykłą wspólną przestrzenią gospodarczą, powiększoną o byłe kraje Jugosławii, Bułgarii, Mołdawii i Ukrainy. Nawet jeśli jej waluta będzie coraz częściej stosowana na całym świecie Unia najprawdopodobniej nie zbuduje własnych instytucji zintegrowanych polityczne, społeczne i wojskowo. Aby to się stało, bezpieczeństwo Europy musi stanąć przed poważnym zagrożeniem, które nie zostanie zauważone dopiero później…” 110. “Jeśli obecne trendy mogą być nakreślone w przyszłość to Unia będzie generowała jedynie 13 procent światowego GDP – wobec 31 procent obecnie. PKB na osobę Europejczyka będzie wynosiło jedynie połowę Amerykanina, w porównaniu z 70% obecnie. Doprowadzi to również do obniżenia jakości usług publicznych, od transportu, edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa. […] Pojawi się jedenaście innych potęg gospodarczych i politycznych- Japonia, Chiny, Indie, Rosja, Indonezja, Korea, Australia, Kanada, Afryka Południowa, Brazylia i Meksyk.”

149. “Przede wszystkim kryzys gospodarczy subprime oraz tzw toksycznych kredytów hipotecznych, który pojawił się w 2007 roku spowoduje wirtualną likwidację banków inwestycyjnych na świecie, do zniknięcia wielu funduszy hedgingowych, i coraz większy problem dla firm zarządzających kartami kredytowymi. Wszystko to zmusi do szerokiej zmiany w myśleniu, począwszy od 2009 roku, o roli rządów w zakresie finansów i bankowości, doprowadzi do znacznego wzrostu podatków zarówno korporacyjnych i osobistych i wdrożenia jakiejś ścisłej międzynarodowej regulacji globalnego systemy finansowego, gdzie Wall Street przestanie już być głównym graczem. W tym samym czasie, podczas gdy pozostałe waluty będą rzucały wyzwanie dla dolara jako głównej waluty rezerwowej, amerykańska waluta będzie w najbliższych dziesięcioleciach nadal dominować.” 107. “Dlatego (co najmniej do 2025 r.), bogaci ludzie i większość banków centralnych nadal będą uznawały Stany Zjednoczone i dolara jako ich gospodarcze, polityczne i finansowe schronienie.” Chiny . 111. “W 2025 roku, Chiny (z prawie półtora miliarda mieszkańców) będą drugą na ś wiecie potęgą gospodarczą.” 108. “W 2060 roku, Chiny i Indie same będą stanowić około połowę światowego PKB.” 112. “Jeśli Chiny nie będą w stanie utrzymać jedności (możliwość, której nie można odrzucić), będzie ona uczestniczyć w ogólnym procesie narodowej dekonstrukcji (wrócimy do tego w następnym rozdziale). Aby przetrwać, Komunistyczna Partia Chin może również (jak zobaczymy) być kuszona przez zagraniczne eskapady, takie jak inwazja na Tajwan lub Syberię.” 119. “Innowacje będą się mnożyć wraz ze zwiększeniem szybkością wzrostu. Cykl od wymyślenia do produkcji i komercjalizacji, produktów żywnościowych i odzieży skurczy się z miesiąca do czterech dni; dla samochodów i artykułów gospodarstwa domowego, już zmniejszonych z pięciu do dwóch lat, wkrótce będzie wynosił sześć miesięcy; na leki spadnie z siedmiu do czterech lat. Żywot marek handlowych będzie również krótszy, jedynie najlepsze i znane na całym ś wiecie ponownie oprą się pokusie nowego. Żywotność budynków i domów również będzie krótsza. Akcjonariusze w dużych korporacjach będą (coraz bardziej niestabilni, kapryśni, nielojalni i obojętni na długoterminowe potrzeby przedsiębiorstw w które inwestują, dbając tylko dla bezpośrednie korzyści jakie otrzymują w zamian. Innowacje będą się mnożyć z szybkością wzrostu.” 120. “Dziewiąta formą stworzy również warunki dla coraz bardziej samotnego miejskiego życia w coraz mniejszych i mniejszych mieszkaniach, z coraz bardziej przelotnymi partnerami seksualnymi lub romantycznymi. […]

Erotyzm będzie otwarcie dziedziną wiedzy. Oprócz kazirodztwa, pedofilii i sodomii, najbardziej różnorodne formy seksualności będą coraz szerzej tolerowane.” 128. “Jeśli obecne tendencje utrzymają się, średnia długość życia w krajach rozwiniętych powinna do roku 2025 – odnotować wzrost dla mężczyzn o 3,7 lat, a dla kobiet około trzy lata […] Ponadto, wraz ze wzrostem swobody – szczególnie wolność kobiet – wskaźniki urodzeń spadną do punktu, w którym w wielu krajach odnowienie poprzednich pokoleń nie będzie już możliwe. W Korei, na przykład, wskaźnik dzietności, który był mniej więcej 4,5 procent w 1950 roku, spadł do poniżej 1,5 procent w 2000 roku. Liczba urodzeń będzie spadać, nawet w krajach muzułmańskich”. 155. “Wszystko to przypomina, co stało się w przeszłości z Wenecją, Genuą, Brugią, Antwerpią, Amsterdamem, Londynem, Bostonem i Nowym Jorkiem. Od około 2030, Kalifornia przestanie przyciągać lwią część światowych innowatorów i przedsiębiorców, tym samym przestanie być centrum realizacji i finansowania głównych przemysłowych innowacji. Tak dziewiątą forma dożyje końca swoich dni. Stany Zjednoczone mogą wtedy stać się socjaldemokratycznym krajem na wzór Skandynawii, czy też dyktaturą – a nawet, być może, jednym po drugim.” W USA proces przejścia ku socjalizmowi a następnie dyktaturze nabiera tempa. Na terenie USA wdrażane są obecnie obozy koncentracyjne, militaryzowana jest policja, wdraża się prywatne ogólnonarodowe jednostki porządkowe TSA ala Gestapo oraz poszerza się definicję terroryzmu na całą populację. Dalej Attali pisze “To nie byłby pierwszy raz kiedy taka niespodzianka miała by miejsce: pierwszym przywódcą stosującym te zasady, niezbędne do wyjścia z kryzysu w ósmej formie, był Mussolini, drugim był Hitler, a Roosvelt przyszedł jako trzeci. Wzdłuż jednej lub drugiej linii 10 forma handlowa mogłaby ujrzeć światło dzienne.”

Przez najbliższe 2-3 dekady będziemy żyli w pogłębiającym się chaosie. Nie jest to tylko opinia Attaliego ale również brytyjskiej i amerykańskiej armii (patrz DCDC 2007-2035). Wszystko po to aby wymusić przejście do nowych realiów, do nowego systemu SuperImperium/Nowego Porządku Świata gdzie system brytyjski przejmie cały świat, konsolidując go w ONZcie jako Rząd światowy. Cały ten proces będzie polegał na przeniesieniu zobowiązań państw (np. leczenia, szkolnictwa, policji, a nawet utrzymania armii) na rynek prywatny, na końcu znosząc potrzebę istnienia państwa, które de facto będzie w rękach korporacji. Główne skrzypce w przejmowaniu państw będą odgrywały firmy ubezpieczeniowe, które wraz z pogarszaniem się sytuacji finansowej państw, a tym samym upadkiem usług państwa opiekuńczego będą oferowały prywatne ubezpieczenia społeczne. W ten sposób “bezpieczeństwo” wcześniej gwarantowane przez państwo będzie w rękach firm ubezpieczeniowych i te instytucje zaczną wymuszać normy nie tylko na społeczeństwie, ale również i na firmach. Wiele z opisanych poniżej procesów jest już wdrażanych w różnych krajach, gdzie prym wiedzie Wielka Brytania wyznaczając standard dla reszty świata.

Kluczowym dla zrozumienia tej części artykułu jest kwestia nomadycznych/przenośnych urządzeń i ich roli w transformacji świata oraz obecnie rozwijanych technologii. Opisaliśmy tą problematykę m.in. w artykule: “Przyszłość urządzeń mobilnych.” str 164. “W oczekiwaniu na nadejście tej bardzo odległej utopii (którą omówimy później, w trzeciej fali przyszłości), nie wydaje się prawdopodobne, aby centrum zostało przejęte przez kogokolwiek od Los Angeles. Przez bardzo długi okres czasu, aż poniższa fala przyszłości się rozwinie, centrum nie będzie już konieczne do funkcjonowania ładu. Rynek stanie się wystarczająco silny, a koszty wymiany danych na tyle niskie, aby uwolnić członków innowacyjnej klasy od potrzeby życia w tym samym miejscu, aby rządzić światem. Nowy przemysł będzie tworzony w tysiącach miejsc na raz: ład handlowy będzie funkcjonował bez centrum.” 165. “Przewidują, że ład handlowy będzie wtedy policentryczny, innymi słowy zestawieniem rosnącej liczby demokracji rynkowych zbierających się wokół kilku dominujących sił. Taki scenariusz z pewnością nadejdzie. W latach 2025 i 2035, dziewiąta forma będzie zanikać, co da podstawę pod ś wiat bez władcy, luźno koordynowany przez garstkę sił. Ale ja nie wierzę w to ostatnie. Zupełnie inny ś wiat, będzie się rozwijał obok bezpośredniej linii dyktowanej przez historię, wówczas będzie miał miejsce rynek bez demokracji. Około roku 2050, ład światowy nękany przez presję potrzeb rynku, i dzięki nowym narzędziom technologicznym, będzie się łączyć wokół rynku, który stanie się planetarnym i bezpaństwowym. Wtedy zacznie mieć miejsce to co będę nazywał super-imperium, de-konstruującym usługi publiczne, następnie suwerenne państwa, i na końcu same narody.”

169. “Ład handlowy będzie organizować się jako zestawienie rynkowych demokracji; ś wiat będzie policentryczny, z jednym lub dwoma mocarstwami na każdym kontynencie-USA, Brazylia, Rosja i Unia Europejska, nawet jeśli ostatni z wymienionych nie zaoferują wszystkich atrybutów państwa. Nigeria, najbardziej zaludniony kraj, dołączy do nich, jeśli będzie nadal istnieć, co wydaje się mało prawdopodobne. Razem, te dziewięć narodów, z policentrycznego porządku, będzie stanowić nieformalny rząd światowy, do którego wrócę w trzeciej fali przyszłości. […] Nawet jeśli narodowe, agencje regulacyjne i organizacje międzynarodowe będą w krótkim czasie dążyć do powstrzymania i ograniczenia rynków, przemysłowych, finansowych, technologicznych i uprawnień (legalnych czy też nie) odmówią przyjęcia jakiejkolwiek policentrycznej równowagi. Będą wciąż przeciw przesuwaniu granic i będą konkurować z wszystkimi usługami publicznymi, jedna po drugiej. Następnie edukacja i zdrowie oraz usługi związane z podtrzymywaniem suwerenności przestaną całkowicie być publicznymi: lekarze, nauczyciele, potem sędziowie i żołnierze staną się najemnikami sektora prywatnego. Wreszcie, podobnie jak inne przed nimi, te usługi, staną się zbyt kosztowne w rozumieniu czasu i pieniędzy z powodu starzenia się planety, masowej urbanizacji, rosnącej niepewności, ekologicznych problemów, i potrzebie permanentnego szkolenia samego siebie – te usługi będą zastąpione przez seryjnie produkowane obiekty przemysłowe.” 182. “Kraje narodowe, kompletnie wykończone i popychane także przez formę własnych urządzeń dozoru, oddadzą rynkowi zadanie zaproponowania większości usług związanych z edukacją, zdrowiem, bezpieczeństwem, a nawet suwerennością. Zrobią to najpierw poprzez przeniesienie usług publicznych do krajów o niskich kosztach siły roboczej, a następnie ich prywatyzację. Spadną wtedy podatki, minimalne statuty płac, jak również regulaminy dotyczące ochrony najsłabszych zostaną zniesione. Finansowa niepewność stanie się regułą dla wszystkich. W przypadku braku państwa, firmy będą coraz bardziej sprzyjać konsumentom niż pracownikom – których dochody spadną. Technologie samodozoru zorganizują i przyśpieszą ten proces poprzez sprzyjanie bardziej konsumentom niż użytkownikom usług publicznych, zyskom niż wynagrodzeniom, dając rosnącą władzę zakładom ubezpieczeń i firmom z sektora rozrywki i producentom urządzeń samodozoru. Następnie, przynajmniej do 2050 r., rozpocznie się powolna dekonstrukcja państw – niektórych z nich narodzonych ponad tysiąc lat temu.

Klasa średnia, lider w demokracji rynkowej, odkryje na nowo brak bezpieczeństwa, przed którym wierzyła, ż e uciekła przez odłączenie się od klasy robotniczej. Kontrakt będzie coraz częściej zwyciężał nad prawem, najemnicy ponad armiami i policją oraz arbitrzy ponad sędziami.” 183. “Ani lewica, ani prawica nie będą w stanie zapobiec stopniowej prywatyzacji edukacji, służby zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeń, ani zastąpieniu tych usług przez produkowane masowo obiekty- ani, nieco później, nastaniu Super Imperium. […]

Narody nie będą niczym więcej niż oazami konkurującymi ze sobą, aby przyciągnąć przechodzące karawany. Ich sposób życia będzie ograniczony do rzadkich zasobów przyniesionych przez kilku nomadów, którzy zgodzą się zatrzymać tam wystarczająco długo by produkować, handlować i bawić się.” 184. “Niektóre narody o socjaldemokratycznych tradycjach jak też i maleńkie państwowe podmioty będą się lepiej opierały niż inni. Ironia historii: wraz z pojawieniem się super-imperium, będziemy świadkami powrotu miast-państw, które zdominowały początki ładu handlowego.” 185. “Więzienia staną się prywatnymi firmami z zerowymi kosztami pracy. Nawet armia, ostatnia ostoja suwerenności, zostanie ostatecznie sprywatyzowana, jak cała reszta.” 186. “By bronić prywatnej własności rzeczy, pomysłów, patentów i osób w przypadku braku państwa, ale również by ochraniać środowisko naturalne, rynek będzie tworzyć policję, armie, prywatne jurysdykcje, najemników i arbitrów.” 188. “Nikt nie będzie już myślał, że szczęście kogoś innego może być jemu przydatne. Jeszcze mniej będzie myślał o poszukiwaniu swojego szczęścia w drugiej osobie. Każde wspólne działanie będzie wydawać się nie do pomyślenia – a zatem wszystkie zmiany polityczne niewyobrażalne. Samotność rozpocznie się od dzieciństwa. Nikt nie może zmusić rodziców, czy to biologicznych lub adopcyjnych, by szanowali i kochali swoje dzieci, wystarczająco długo, aby je wychowali. Przedwczesne dorastający najmłodsi będą cierpieć na samotność nie mogącą być skompensowaną przez żadną z sieci poprzednich społeczeństw. Podobnie, coraz więcej starszych osób, żyjących dłużej, a tym samym w samotności przez dłuższy czas niż w przeszłości, pewnego dnia nie będzie znało praktycznie nikogo wśród żywych. Przez to, ś wiat będzie niczym więcej niż zestawieniem samotności a miłość zestawieniem masturbacji. […] Zarządzanie handlowym czasem, będzie domeną dwóch dominujących przemysłów- ubezpieczeń i odciągania uwagi/rozrywki.

Firmy ubezpieczeniowe (oraz instytucje zabezpieczające ryzyko na rynkach finansowych) będą tworzyć prywatne siły policyjne, które w pierwszej kolejności zadbają o hiperdozór przedsiębiorstw, konsumentów, jak i pracowników. Będą wydawały znaczne sumy na kształtowanie opinii publicznej by zyskać lojalność swoich klientów. Będą wymagać od nich obowiązku respektowania norm, a następnie zakupu urządzeń samodozoru. Dla najbiedniejszych, mikroubezpieczenia nie będą już (jak to było w dziewiątej formie) instrumentem wspierania demokracji, ale jej substytutem.” Podobnie przemysł odciągania uwagi/rozrywki użyje technologii dozoru by zaoferować ludziom przedstawienia nieustannie dostosowane do reakcji widzów, których emocje będą na trwale zapisywane, monitorowane, i włączone do gry. Fakt, że spektakl będzie bezpłatny będzie służyć jako wsparcie nowej konsumpcji. Aby nie wydawało się to ograniczonym do zarządzania strachem, samodozór będzie przedstawiony jako informacja, gra, lub jako rozrywka.”

187. “Górne limity wieku emerytalnego znikną. Ludzie będą pracować, jeśli tylko mogą, bez ograniczeń. […] Obywatel Super Imperium nie będzie już związany najmniejszą umową społeczną. W sytuacji nomadycznej wszechobecności, mężczyzna i kobieta jutra – będą postrzegali świat jako całość w jego służbie – w granicach norm indywidualnego zachowania narzuconych przez firmy ubezpieczeniowe”.” Dalej Attali opisuje rozwój branży przemysłowych, które będą istotne w przyszłości. Główne firmy/ konglomeraty nazywa “cyrkami”, które zdominują rynek. 191. “Głównymi “cyrkami” będą firmy przemysłowe pracujące nad infrastrukturą, maszynami, silnikami, żywnością, sprzętem domowym, odzieżą, transportem, przemysłem turystycznym, dystrybucją, urodą, zdrowiem fizycznym, rozrywką, energią, informacją, finansami, ubezpieczeniami, obronnością, ochroną zdrowia i edukacji. Te cyrki stworzą znaki towarowe i będą polowały na najlepszych ekspertów by dla nich pracowali. Będą również rozwijać dziedziny ekologii/środowiska, prywatnego bezpieczeństwa, najemników, nadzoru, sieciowej infrastruktury (w szczególności finansów, utrzymania miast i urządzeń), środowiska, transportu i komunikacji.” 192. “Następnie firmy te będą odrywać się od bazy krajowej i będą całkowicie mobilne. Będą trwać ogólnie o wiele dłużej niż finansowe imperia lub fundusze inwestycyjne, które na krótko mogą być ich właścicielami. Struktura przedsiębiorstw przestanie być hierarchiczna a stanie się labiryntową, przedsiębiorstwa przestaną być jednolite i staną się konglomeratami lokalnych przedsiębiorstw, produkujących wykonane na miarę produkty na zamówienie. Niektóre z tych “cyrków” pójdą tak daleko (niektóre z nich są już to robią), by tworzyć własne waluty w celu pozyskania lojalności swoich dostawców i klientów. Nastąpi to w formie “punktów” dodanych jako prezenty dla swoich partnerów. Później zapewnią przenoszenie tych punktów poza obieg własnej firmy. Wkrótce nikt, nawet rząd USA nie będzie w stanie się im przeciwstawić. Jeśli (w pół wieku lub mniej) firmy ubezpieczeniowe zdołają kontrolować wiodące firmy i nakładać swoje normy na kraje, jeżeli prywatne armie najemników zastąpią armie narodowe, jeśli waluty firm zastąpią wiodące światowe waluty, to super-imperium zwycięży.” 202. “Państwa, lub to, co po nich pozostanie około roku 2050, będą już postrzegane jako nic więcej niż kontynuatorzy przedsiębiorstw. Nikt już nie będzie w stanie zagwarantować równość traktowania obywateli, bezstronnych wyborów czy wolności informacji. […]

Banki i instytucje finansowe skomponują (jeśli już tego nie zrobiły) globalne organy doradcze. Będą organizować comiesięczne spotkania z prezydentami czołowych banków centralnych w Bazylei. Ta komisja już działa (pod nazwą “Bazylea I” oraz “Bazylea II”) w odniesieniu do księgowych i finansowych zasad (bez uprzedniego przyzwolenia jakiegokolwiek globalnego prawa) w każdym banku na ś wiecie. Taki organ koordynujący wszystkie banki centralne pewnego dnia podejmie próbę, w oparciu o własny autorytet by ustalić stabilny parytet wśród wszystkich głównych światowych walut przez nakładanie norm budżetowych na kraje. Wtedy stworzy globalną quasi-walutę, próbując przeciwdziałać prywatnym walutom.” Dalej Attali opisuje chaos, który będzie wynikiem powstania Super Imperium i upadku państw narodowych. Podobnie jak Super Imperium będzie miało wymiar światowy, tak samo i chaos ogarnie cały świat. str. 204. “Bardzo wiele innych zawodów (księgowi, prawnicy, pracownicy reklamy, specjaliści informacji, lekarze, farmaceuci, architekci, nauczyciele, inżynierowie), przyciśnięci przez firmy ubezpieczeniowe, będą tworzyć normy. Będą tworzyć organizacje specjalistyczne, finansowane przez quasi-podatki w celu monitorowania członków i unikania skandali. Aby to zrobić, będą wykorzystywać wszystkie technologie hiperdozoru. Inne instytucje władzy tego samego rodzaju pojawią się w skali krajowej lub kontynentalnej, szczególnie w dziedzinie energii, telekomunikacji, opieki zdrowotnej i edukacji.”

208. “W Super-imperium, handlowy ład posunie się nawet do tego by wprowadzić dysocjację reprodukcji i seksualności. Seksualność będzie królestwem przyjemności, reprodukcja królestwem maszyn.” Rozdzielenie reprodukcji i seksualności już ma miejsce i jest zbieżne z Globalnymi Trendami Strategicznymi DCDC 2007-2035 gdzie zakłada się, iż około roku 2035 powstanie zmodyfikowany genetycznie człowiek. Jest to również zbieżne z ostatnimi wezwaniami by ciąża była realizowana poza ciałem kobiety i licznymi sugestiami by modyfikować genetycznie ludzi. 209. “Hiperdozór, samodozór, a następnie systemy samodzielnej naprawy dostarczą, to co jest potrzebne. Po tym jak możliwym będzie naprawa chorych narządów będą chcieli je produkować, a następnie tworzyć organy zamienne. Najpierw będą produkować grupy komórek macierzystych bez niszczenia embrionu, co pozwoli na to by genetyczna terapia była etycznie dopuszczalna, a następnie reprodukcyjne klonowanie. Wreszcie będą mogli produkować człowieka podobnie jak wytwarza się robiony na miarę artefakt, w sztucznej macicy, co pozwoli na dalszy rozwój mózgu dzięki wcześniej wybranymi charakterystykom. Człowiek stanie się więc komercyjnym obiektem. […] W tej ostatecznej wizji super imperium, śmierć zostanie opóźniona do momentu zniknięcia ostatniego klona posiadającego ś wiadomość siebie, a nawet aż wszystkie klony zrodzone z siebie przez wszystkich innych klonów zostaną zapomniane. Wtedy człowiek, w końcu produkowany jako artefakt, nie będzie już znał śmierci. Podobnie jak wszystkie obiekty przemysłowe, nie będzie mógł umrzeć, ponieważ nigdy się nie narodził.” Attali pisze dalej, iż chaos który będzie rezultatem upadku krajów narodowych na całym świecie zrodzi duże, zorganizowane grupy przestępcze. Mafie i piraci będą atakowali konwoje transportujące dobra po całym ś wiecie tworząc bardzo szerokie struktury władzy, mogące nawet obejmować całe miasta czy zdominować całe terytoria. W odpowiedzi na postępujący chaos korporacje czy też ONZ będą wykorzystywały siły NATO dla zaprowadzania “pokoju na świecie”. 215. “Kiedy dekonstrukcja osłabi kraje a prawo i policja staną się bardziej dyskretne, przemoc będzie się rozprzestrzeniać w życiu publicznym oraz między jednostkami. Piraci staną się nawet zasadniczymi agentami gospodarki i geopolityki.” 222. “I wreszcie, wielu skorzysta z postępującego osłabienia państw do tego by uwolnieni od wszelkich ograniczeń realizowali impulsy ku przemocy. Pierwszą wolnością będzie wolność do zabijania, nieodpłatnie i bez celu, czy strategii.” 232. “W ciągu najbliższych pięćdziesięciu lat, nowe technologie będą opracowywane przez wojska przed wprowadzeniem ich na rynek cywilny. Dla potrzeb ochrony lub policji, rządy będą finansować badania konieczne do udoskonalenia technologii hiperdozoru i samodozoru. Następnie, te technologie będą miały cywilne zastosowanie.” 233. “Ponadto, nowe jednostki bojowe zostaną zintegrowane z pomocą symulacji, dozoru i pod kontem możliwości uderzenia. Nowe sieci i instrumenty nomadycznej wszechobecności pozwolą kombatantom pozostawać w kontakcie i symulować każdy rodzaj sytuacji. […] Systemy elektroniczne (ebomby) będą w stanie niszczyć siatki łączności i pozostawić siły przeciwnika ślepym i głuchym.”

235. “Pojawią się inne bronie – chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, elektroniczne i nanotechnologiczne. […] Broń chemiczna będzie zdolna do poszukiwania i zabicia przywódców bez bycia wykrytą; pandemie mogą być gotowe do wypuszczenia na życzenie; złożone genetyczne bronie mogą pewnego dnia być wymierzone szczególnie wobec niektórych grup etnicznych.” […] Nanoroboty tak małe jak pył, zwane szarą galaretą będą mogły przeprowadzać tajne misje dozoru i atakować komórki ciała wroga. Następnie, po tym jak techniki klonowania zwierząt będą rozwinięte, klonowane zwierzęta będą mogły przeprowadzać misje jako żywe zwierzęce bomby, potwory z koszmarów. 237. “Opóźnienie pomiędzy wykryciem celu i jego zniszczeniem będzie zatem bliskie zeru, podczas gdy trwało to trzy dni podczas wojny w Zatoce Perskiej, a pięć minut w Iraku. Taki system będzie miał jedynie sens gdy Stany Zjednoczone, wykorzystają satelitarną sieć, wyposażą się w cyfrową planetarną infrastrukturę.” 238. “NATO, założone w celu zwalczania zagrożenia radzieckiego, będzie prawdopodobnie fundamentem zjednoczonej siły, która czasami będzie również służyć jako część sił zbrojnych ONZ.” 251.”Ludność cywilna zostanie złapana pomiędzy dwiema liniami ognia. Jak już wspomniano, w tym tempie, to nie jutrzejsza Afryka będzie pewnego dnia przypominała dzisiejszy Zachód, ale cały Zachód będzie przypominał dzisiejszą Afrykę.” Ten chaos w połączeniu z pojawieniem się Super Imperium będzie prowadził do III wojny światowej, którą autor określa jako hiperkonflikt. Attali łączy ten fakt bezpośrednio z oczekiwaniami religijnymi społeczeństw, pisząc iż taki scenariusz transformacji poprzez konflikt jest przygotowywany przez liczne siły działające “pod ziemią”. Taki scenariusz jest oczywiście zbieżny ze scenariuszem III wojny światowej naszkicowanym przez Alberta Pikea w XIX wieku. i. Stany Zjednoczone mog “Niektórzy teologowie będą widzieć w tym bitwę opisaną w Księdze, sygnalizującą dni ostateczne, które (dla Ż ydów), muszą prowadzić do pojawienia się Mesjasza. Dla chrześcijan jest ona związana również z jego powrotem; dla niektórych muzułmanów, z powrotem ukrytego Imama, dla Hindusów oznacza pojawienie się Kalki, dziesiątej i ostatniej inkarnacji Wisznu. We wszystkich przypadkach, jak mówią, bitwa ta zakończy się zwycięstwem dobra nad złem. Jeśli (powstanie super-imperium) to wszystkie te ź ródła konfliktu spotykają się pewnego dnia w jednej bitwie, jeśli wszyscy gracze jak do tej pory wymienieni będą widzieć swój interes w ataku jeden na drugiego, w tej samej konfrontacji, hiperkonflikt mogłyby zostać wyzwolony. Konflikt może wybuchnąć na Tajwanie, Meksyku, czy na Bliskim Wschodzie. Wszystkie trzy są punktami zbiegu głównych konfliktów o wodę, ropę, religie, demografie, różnice pomiędzy Północą-Południem, graniczne spory. Może to być również wywołane przez błyskawiczny atak Iranu na Zachód w sojuszu z Pakistanem, które staną się mocarstwami atomowymi islamu. Żadna instytucja nie będzie wówczas w stanie negocjować kompromisu czy zatrzymać maszyn. Świat stałby się ogromnym polem bitwy, gdzie narody, ludy najemników, terroryści, piraci, demokracje, dyktatury, plemiona, nomadyczne mafie i religie będą mogły się ze sobą zetrzeć. Niektóre będą walczyć o pieniądze, inne dla wiary, ziemi, czy wolności.” Newsletter Niezależne informacje ze świata pocztą E-mail

254. “A potem, jak to się stało po upadku Cesarstwa Rzymskiego, nastąpi odrodzenie – na gruzach obiecującej przeszłości zepsutej przez zbyt długą serię błędów […] Z nich powstaną nowe cywilizacje, stworzone z pozostałości wykrwawionych narodów i super-imperium, ożywione przez nowe wartości. Planetarna demokracja zasiądzie na tronie, ograniczając kompetencje rynku. Będzie starała się wygrać inne, bardziej pilne wojny: przeciwko szaleństwu ludzi, przeciw zmieniającemu się klimatowi, przeciwko śmiertelnym chorobom, wyobcowaniu i ubóstwu. Teraz trzecia fala przyszłości będzie miała miejsce w hiperdemokracji. Oto jest krótki szkic historii.” 256. “Aby uratować ludzkość od jej demonów, ta trzecia fala przyszłości musi oczywiście powstać przed jedną lub drugą z dwóch poprzednich fal dochodzących do swojego kresu, każda na swój sposób w ludzkim gatunku. Aby wyobrazić sobie jak taka przyszłość może nadejść na czas, musimy jak wizjonerzy przeszłości- spojrzeć bardzo daleko poza obecną supremację amerykańskiego imperium, zagrażającemu pojawieniu się policentrycznego ładu, poza superimperium i liczne konflikty, które będą miały miejsce. Wtedy zrozumiemy, jak to, co nazywam hiperdemokracją naturalnie wpisuje się w tą historię przyszłości. Zobaczymy, ż e dziś pracuje pod ziemią wiele sił by położyć fundament. To zależy tylko od nas, aby to się wydarzyło – w ciągu kilku dekad – w naszej rzeczywistości.” Z chaosu w nowy ład . Attali pisze, iż po okresie chaosu i wojen powstanie nowy ś wiat, utopia podobna do tej opisanej przez Huxleya w Nowym Wspaniałym Świecie. Dla tych, którzy zastanawiają się nad globalnymi projektami geoinżynieryjnymi Attali po raz kolejny pisze jaki jest ich cel, a mianowicie “stabilizacja”, a tym samym kontrola klimatu w skali globalnej.

str 257. “Niezliczone pozytywne siły pracują dziś w kierunku osiągnięcia świata w którym każdy mógłby żyć – zawrotne odkrycia naukowe i nasz niesamowity postęp techniczny będzie wspierać rosnącą świadomość w coraz większej liczbie osób, że świat jest wioską, że dostatek jest możliwy, możliwe jest dla wszystkich by żyli dłużej i znacznie lepiej. Możemy racjonalnie wywnioskować z tego wszystkiego, że klimat będzie mógł być ustabilizowany, że woda i energia będą w obfitości, że ubóstwo i otyłość mogą zniknąć,  e niestosowanie przemocy jest osiągalne, że dobrobyt dla wszystkich jest realistycznym celem, że demokracja może stać się uniwersalną, że firmy mogą służyć dobru wspólnemu, że możemy nawet przewidzieć ochronę wszystkich różnic i tworzyć inne.” Według Attaligo filozofią, która uratuje zniszczony świat będzie filozofia transhumanizmu, która w ostatnich latach jest bardzo agresywnie promowana w kulturze masowej. Ci altruistyczni transhumaniści (do których Attali zalicza takie osoby jak np Melinda Gates) oraz światowe NGO (np. WWF czy GreenPeace), odbudują instytucjonalne ramy dla współpracy, produkcji oraz stworzą dla “dobra” ludzkości świadomość roju/kolektywną inteligencję. Poprzez filantropię połączą prywatne i państwowe interesy tworząc system feudalny. Nie będzie potrzeby istnienia sił porządkowych, systemy kolektywnej inteligencji/samodozoru będą wykonywały funkcje dozoru wcześniej realizowane przez państwa.

258. “Awangardowi gracze (będę nazywał ich nazywał transhumanistami) będą zarządzać (zresztą już zarządzają) relacyjnymi przedsiębiorstwami, w których zysk będzie bardziej utrudnieniem/przeszkodą, niż ostatecznym celem. Każdy z tych transhumanistów będzie altruistycznym, obywatelem planety, jednocześnie prowadzącym nomadyczny i osiadły tryb ż ycia, będący na równi wobec swoich sąsiadów w prawach i obowiązkach, gościnni i podchodzący z szacunkiem do ś wiata. Razem, transhumaniści stworzą planetarne instytucje i zmienią formę przedsiębiorstw przemysłowych. Z korzyścią dla każdego, będą rozwijać podstawowe towary (najważniejszym będzie dobry czas) i dla ogólnego dobra stworzą kolektywną inteligencję.” 260. “Altruistyczni, ś wiadomi historii przyszłości, zaniepokojeni losem swoich rówieśników i ich potomków, pragnąc pomóc, zrozumieć, aby pozostawić po sobie lepszy ś wiat, transhumaniści odrzucą egoizm hipernomadów i destrukcyjną wściekłość piratów.” 261. “Będą uczyć się, że dawanie jest właściwe człowiekowi. Kobiety staną się łatwiej transhumanistami niż mężczyźni: znajdowanie przyjemność w dawaniu przyjemności jest specyficzna dla macierzyństwa. Progresywny wzrost kobiet w każdym wymiarze gospodarki i społeczeństwa – zwłaszcza poprzez mikrofinansowanie – doda ogromnie rzesze do liczby transhumanistów.

Do dzisiejszych transhumanistów możemy zaliczyć zarówno Melindę Gates jak i Matkę Teresę.” 263. “Ich ostatnim zadaniem będzie poprawić stan świata, lecząc problemy których rynek nie może uleczyć, przeciwważąc globalizacje rynku globalizacją demokracji. W takich firmach, zysk będzie niezbędny tylko po to by przetrwać, nie będąc ostatecznym celem. Partie polityczne i związki zawodowe są pierwszymi relacyjnymi przedsiębiorstwami. Czerwony Krzyż, Lekarze bez Granic, CARE, Greenpeace, World Wildlife Fund (WWF), a przede wszystkim wiele innych pozarządowych organizacji (NGO), utworzonych w Azji, Ameryce Łacińskiej, czy w Afryce, takie jak Grameen, podejmą wyzwanie.” Centrum rządu światowego będzie ONZ, które połączy się z instytucją G8. Ten totalitarny rząd światowy nie będzie oczywiście pokojową instytucją, ponieważ jak pisze Attali będzie wydawał “o wiele więcej środków na ochronę ludzkości niż wydają wszystkie dzisiejsze rządy”.

I wreszcie ten rząd światowy wykorzystując technologie manipulacji genetycznej i technologii dozoru doprowadzi do odwiecznego planu stworzenia “Nowego człowieka”, który będzie mógł służyć władcom świata. 267. “Unia Europejska, wzór hiperdemokracji, stanie się krajem nowego rodzaju, prawdopodobnie poszerzając się jednego dnia na Turcję i Rosję. To tam, warunki równowagi między rynkiem a demokracją będą najlepiej spełnione. To w Europie rozpocznie się hiperdemokracja. […] Zgromadzenie Ogólne ONZ, które będzie obejmować coraz więcej państw, będzie stopniowo wspierane najpierw przez drugą izbę, gdzie przywódcy wybierani w uniwersalnych wyborach będą reprezentowali równą liczbę ludzi, a następnie przez trzecią izbę gdzie będą się gromadzić handlowe i relacyjne przedsiębiorstwa. Ten światowy parlament będzie zbierał podatki, na podstawie PKB każdego państwa, jego budżetu militarnego, jego emisji cieplarnianych gazów. Rada Bezpieczeństwa ONZ połączy się z G8 i powiększy się o m.in. Indie, Brazylię i Indonezję. […] Ten planetarny rząd poświęci o wiele więcej środków na ochronę ludzkości niż wydają wszystkie dzisiejsze rządy, będzie dyktował społeczne normy – takie jak zasady możliwie najlepszego światowego systemu społecznego – który będzie powoli wymuszał na wszystkich przedsiębiorcach świata. Przekaże sobie środki, aby je respektować.” 268. “Bank centralny będzie zapewniał stabilności głównych walut, a następnie będzie zarządzać wspólną walutą.” 270. “Nowe technologie umożliwiają wytwarzanie mnóstwa energii i wody chroniąc strefy środowiska i ustabilizowanego klimatu.”

271. “Hiperdemokracja opracuje wspólne dobro, jakim będzie stworzenie zbiorowej inteligencji.” 276. “Użyją urządzeń samodozoru – rzekomo przeznaczonych do pomiaru relacyjnego potencjału na rynku. Będą również wymyślać relacyjne protezy a następnie klony – “sztucznych braci, którzy umożliwią użytkownikowi na wytwarzanie zapasu wszelkich organów. “Szczęście” klona będzie leżeć w pomaganiu sklonowanemu by ten przetrwał. […] Niektórzy naukowcy wyjaśnią (niektórzy już wyjaśniają), że niemożność odnalezienia sensu w czasie, do tego by udowodnić sobie, iż jest się altruistą jest chorobą uleczalną poprzez leki czy też manipulację genetyczną. Wreszcie, niektórzy politycy będą starali się ustanowić mniejszą bądź większą globalną dyktaturę by stworzyć “nowego człowieka” dostosowanego do życia w hiperdemokracji. Będą twierdzić, że jednego dnia będzie nawet możliwe, aby stworzyć istoty wystarczająco opanowane by były odporne na potrzebę gromadzenia, marnotrawstwa i poczucie zazdrości – istoty szczęśliwe szczęściem drugiego, zaprogramowane by kochali siebie takimi jakimi są, uwolnieni nawet od wszelkich pragnień i wszelkiego egoizmu.

Źródło: PrisonPlanet.pl

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: