Tag Archives: globalizacja

Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość


Niewiele jest osób na świecie, które mają wgląd w projektowanie nowego, globalnego systemu, znanego również pod nazwą Nowego Porządku Świata. Niewiele jest takich osób, a już na pewno istnieje jedynie garstka, której pozwala się na opublikowanie tego Planu. Jednym z techników wyłaniającego się nowego świata, jeśli użyć nomenklatury “Nowego wspaniałego świata” Huxleya jest z pewnością […]

Audyt Rezerwy Federalnej ujawnia dokonanie tajemnych dofinansowań na kwotę 16 bilionów $


Pierwszy w historii audyt Rezerwy Federalnej przeprowadzony został przez GAO (Government Accountability Office – instytucja kontrolna Kongresu) na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy w związku z Poprawką uchwaloną z wniosku Rona Paula i Alana Graysona do ustawy Dodd-Frank bill, jaką przegłosowano w ubiegłym roku. Jim DeMint, senator republikański oraz Bernie Sanders, niezależny senator, wnieśli w Senacie […]

Przejęcie kraju. Jak to działa?


Model dezintegracji krajów wg podręczników KGB jest bardzo skutecznym narzędziem pozwalającym na przejmowanie kontroli nad krajami. Techniki te były używane na całym świecie z dużym powodzeniem. Zapoznanie się z tym modelem pozwala na świadomą ocenę stanu w jakim się znajduje nie tylko nasz kraj ale i każdy inny, oraz ocenić podatność krajów na rewolucję. Jest […]

Dotacje czyli manipulacje


Z funduszy przedakcesyjnych (PHARE, SAPARD, ISPA) Polska otrzymała ok. 6 mld euro, a w latach 2004-06 – ok. 10 mld euro. Łącznie w latach 2007-13 Polska ma otrzymać 91 mld euro dotacji: 1. Dotacje strukturalne – 59,5 mld euro (uwzględniając inflację – ok. 67 mld euro): · 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (15,9 mld euro), · […]

Jak zniszczyć państwo


Jest to proces długofalowy podzielony na etapy: ● Etap 1: To degeneracja młodego pokolenia, która trwa 15-20 lat. ● Etap 2: Radykalizacja społeczeństwa ● Etap 3: Destabilizacja państwa: → wojna domowa → interwencja ● Etap 4: Normalizacja, ale już na nowych warunkach nowego właściciela kraju: → likwidacja wszystkich organizacji pozarządowych → likwidacja wszystkich organizacji mniejszościowych. […]

Kto potrzebuje GMO? – Niewygodne fakty


Za: StopSyjonizmowi Zobacz też: Amerykański sposób na demokrację